Objektien yhteiskunnasta subjektien yhteiskuntaan

Yksi minulle tärkeä ero piraattien ja monien muiden puolueiden välillä on yksilöiden ja valtion välinen suhde. Valitettavan usein eri ihmisryhmät, esimerkiksi nuoret, yrittäjät, työttömät tai opiskelijat nähdään politiikan näkökulmasta lähinnä erilaisten toimenpiteiden kohteina, objekteina. Piraatit puolestaan haluavat nähdä ihmiset aktiivisina toimijoina, subjekteina, ja ajamallamme politiikalla pyrimme rakentamaan toimijuuden edellytyksiä ja purkamaan sen esteitä. Yksi tämän … Lue lisää