Suljetuista ovista kaupunkisuunnitelun Tinderiin

Vaalit ovat vain yksi, parhaimmillaankin varsin kömpelö, tapa ottaa ihmiset mukaan vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja yhteiskuntaansa. Erilaisia tapoja kuulla asukkaita on monenlaisia. Kansalaisraadit, erilaiset kyselyt ja keskustelutilaisuudet puoltavat varmasti jatkossakin paikaansa, mutta nykyisellään pystymme paljon muuhunkin. Tässä pari esimerkkiä millaisia keinoja myös suomalaiset kunnat voisivat kokeilla asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Cityswipe – kaupunkisuunnittelun Tinder

Santa Monican kaupunki Kaliforniassa käyttää hyvin tindermäistä käyttöliittymää kysyessään asukkaiden mielipiteitä kaupunkisuunnittelun kysymyksistä. Ohjelma näyttää käyttäjälle kuvia tai väittämiä ja kantaa otetaan pyyhkäisemällä joko vasemmalle tai oikealle.

Kickstarter.com/NYC joukkorahoituksella parempaa kaupunkia

New York Cityn kaupunginvaltuusto ylläpitää omaa sivua joukkorahoitukseen keskittyvässä Kickstarter-palvelussa. Sivun kautta nostetaan esiin erityisesti kaupungin pienituloisilla alueilla menossa olevia joukkorahoitushankkeita. Hankkeet itsessään eivät siis ole kaupungin toteuttamia, kaupunki vain tukee hankkeita tarjoamalla näkyvyyttä.

Budjetti tasapainoon yhdessä – Citizen budget

Plateau Mont-Royal Montrealissa on käyttänyt citizen budget -nimistä palvelua tapana ottaa asukkaat mukaan budjetin laatimiseen. Palvelun kautta asukkaat voivat ehdottaa omia vaihtoehtobudjettejaan ja kommentoida virallista budjettiesitystä.

Suomessakin kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia voidaan edistää monilla eri tasoilla. Päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi lautakuntien ja kaupunginhallitusten kokousten tulee olla avoimia. Silloin kun kokouksissa käsitellään asioita, jotka eivät esimerkiksi henkilötietojen käsittelystä johtuen voi olla avoimia, voidaan nämä asiat hoitaa asialistan lopuksi ja pitää kokouksen alkuosa avoimena.

Lisäksi päätöksenteon ja asuinympäristöjen kehittämisen vuorovaikutteisuuutta voidaan lisätä esimerkiksi ylläesitellyn kaltaisilla sovelluksilla. Tärkeintä on tiedostaa, että avoimuuden ja yhteistyön kehittämisessä on kysymys vain ja ainoastaan tahdosta, keinot löytyvät kyllä.