Talousvaalit – Vastuuvaalit

Lokakuun kuntavaaleissa keskeisin aihe on talous. Palvelut ovat kunnan keskeisin tehtävä – mutta jos kuntatalouden haasteita ei saada ratkaistua ei pelimerkkejä palvelutuotantoon vain yksinkertaisesti ole.

Jyväskylänkin talous on lievästi sanottuna vaikeassa jamassa, aivan kuten Yle hiljattain uutisoi: ”Jyväskylän talous kuralla”.  Jos (ja kun) Jyväskylän vuosikate tippuu negatiiviseksi voidaan puhua todellisesta kunnan talouskriisistä. Negatiivinen vuosikate tarkoittaa että Jyväskylä ottaa velkaa jo juoksevien kulujen kattamiseen – jo ennen investointeja ja lainanlyhennyksiä. Näin ei voida jatkaa, kunnan velkaannuttaminen on itsekästä: Emme saa elää yli varojemme tulevien kuntalaisten kustannuksella.

Talouden tasapainoa haettaessa päättäjien kyky ja halu kantaa vastuuta nousevat avainasemaan. Taloutta ei voi tasapainottaa miellyttämällä kaikkia. Kun näin vakavaa epätasapainoa ei voi korjata tuloja nostamalla, on oltava valmis karsimaan – ja silloin aina astutaan jonkun varpaille. Menoja ei koskaan voi vähentää siten että kukaan ei loukkaantuisi. Syntyy säästö sitten toiminnan tehostamisesta, uusien toimintatapojen kokeilemisesta, toimintojen karsimisesta tai hallinnon kehittämisestä, aina on luvassa myös negatiivista palautetta.

Helppoja ratkaisuja ei siis ole tulevalle valtuustolle luvassa. Mielenkiintoisen visualisoinnin kaupungin tulo- ja menorakenteesta löytää täältä.

”Hulluutta on se, että tekee samat asiat uudelleen ja uudelleen ja odottaa eri tuloksia.” –A. Einstein

Ei meillä ole varaa juuttua toistamaan vanhoja toimintamalleja – ja toivoa että joistain ulkoisista tekijöistä johtuen taloustilanteemme parantuisi yllättäen. Ei meillä ole varaa jäädä jumiin vanhoihin ajatusmalleihin – vaan täytyy selvittää avoimesti erilaisia ratkaisuja.

En ymmärrä dogmaattista suhtautumista siihen minkä sektorin kautta palveluita tuotetaan, tai mihin hallinnolliset rajat kartalla vedetään. Tässä taloustilanteessa avainkysymyksen tulisi olla ”Miten saamme tuotettua tarpeelliset palvelut käytössä olevalla euromäärällä?”.  Ei se, onko tuottaja yksityinen vai julkinen, eikä se missä hallinnolliset rajat menevät: Palvelut ratkaisevat.