Nuorennettaisiinko eduskuntaa? case: opintotuki

Isoissa päähankkeissaan epäonnistuneelle eduskunnalle on ilmeisesti tullut viime metreillä tarve runnoa lävitse iso kasa päätöksiä kompensoimaan puolitiehen jääneitä nuorisotakuuta, kuntauudistusta ja soteuudistusta. Kiireestä harvoin seuraa mitään hyvää, mistä hyvänä esimerkkinä on tällä viikolla kohauttanut opintotuen uusi rajaus.

Opintojen järjestämiseen ja tukemiseen liittyvät kysymykset konkretisoivat hyvin kuinka suuri kuilu nuorten ja eduskunnan todellisuuksien välillä todellisuudessa on. Vähän aikaa sitten työelämään siirtyneet tai vielä opintojaan suorittavat tai suunnittelevat elävät maailmassa jossa työurat koostuvat useista pätkistä ja monesti myös useista samanaikaisista työsuhteista. Tärkeää on monialainen osaaminen, osaamisen päivittäminen ja jatkuvaan muutokseen sopeutuminen.

Eduskunnan suuri enemmistö (keski-ikä yli 50v) on elänyt maailmassa jossa polku koulutuksen kautta työelämään on merkittävästi nykyistä suoraviivaisempi – osaamista toki päivitetään mutta tyypillisesti oman toimialan tietämystä syventämällä. Työura saatetaan suorittaa kokonaisuudessaan kokoaikaisena työnä saman työnantajan palveluksessa: työpaikanvaihdoksia on korkeintaan pari ja nekin liittyvät isoihin muutoksiin: yt-neuvottelut/konkurssit, muutto toiselle paikkakunnalle puolison työn perässä ja niin edelleen.

Mitä tästä nyt sitten seuraa:

  1. Valmistuminen ei kannata. Jos et ole aivan varma alastasi kannataa yrittää siirtyä työelämään juuri ennen valmistumista ainakin kokeilemaan vastaako työ odotuksia. Jos et ota papereita ulos voit vielä vaihtaa alaa järkevästi.
  2. Työelämän toimijoiden jatkuva toitotus monialaisen osaamisen merkityksestä kaikuu kuuroille korville ja opiskeluajat venyvät: joko sinulla on nykytyöelämän kannalta liian kapea-alainen yksittäinen tutkinto tai roikut pari ylimääräistä vuotta tekemässä sivuaineita ja vaihtoehtoisia kokonaisuuksia.
  3. Rakenteellinen työttömyys kasvaa: alanvaihdon muuttuessa vaikeammaksi kasvaa myös rakenteellinen työttömyys. Aika vaikea on tänään sanoa millä aloilla varmasti on tarvetta työvoimalle 20v päästä

Mitä tästä opimme?

Äänestä puolueita jotka ovat sitoutuneita koulutusjärjestelmän ja opiskelun edellytysten pitkäjänteiseen kehittämiseen.

-Arto Lampila