Eurovaalit – Nro 50

Olen 26 vuotias jyväskyläläinen kulttuurituottaja. Työelämässä toimin tällä hetkellä projektipäällikkönä maakunnallisessa nuorisoalan palvelujärjestössä, lisäksi teen keikkaluontoisesti erilaisia opetus- ja valmennustöitä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena yhteiskunnallisen osallisuuden, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien sekä erilaisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Piraattipuolueessa toimin puoluesihteerinä.

Arvomaailma

”Annetaan ihmisille vastuu ja valinnan vapaus tekemisistään, kun ne eivät loukkaa muiden oikeuksia.”

Politiikassa minulle tärkeää ovat monipuoliset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, hallinnon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyys sekä yksilönvapauksien ja yksityisyyden turvaaminen.  Haluan olla luomassa keskustelevampaa ja monipuolisempaa yhteiskunnallisen osallistumisen kulttuuria – maailmaa ei muuteta pitkillä puheilla ja vaikeaselkoisilla linjapapereilla vaan kuuntelemalla, keskustelemalla ja laskemalla osallistumisen kynnys mahdollisimman alas. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää kehittää eurooppalaista kansalaisyhteiskuntaa sekä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Toinen sydäntäni lähellä oleva teema on koulutuspolitiikka. Tulevaisuudessa tarvitsemme merkittävästi nykyistä monimuotoisempaa ja osallistavampaa oppimista kaikilla koulutuksen tasoilla koko Euroopassa.